dərd

dərd
f. 1) ağrı, sancı, xəstəlik; 2) kədər, qəm, qüssə; 3) qayğı, iztirab, təşviş; 4) m. eşq, məhəbbət. Dərdi-bəla qada-bəla; qada; dərdi-bidərman 1) müalicəsi olmayan xəstəlik, əlacsız dərd; 2) m. çarəsi olmayan iş; dərdi-dil bax: dərddil; dərdi-fəraq ayrılıq dərdi, hicran dərdi; dərdi-hal pis halda olma; dərdi-sər bax: dərdsər

Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”